New Business Development

De New Business Development diensten van No Non Sales omvatten alle activiteiten die erop gericht zijn een nieuwe business te genereren of de levenscyclus ervan te verlengen. Het volledige traject van het identificeren, ontwikkelen, introduceren en vermarkten van producten en diensten is het terrein New Business Development.