New Business Development

De New Business Development diensten van No Non Sales omvatten alle activiteiten die erop gericht zijn een nieuwe business te genereren of de levenscyclus ervan te verlengen. Het volledige traject van het identificeren, ontwikkelen, introduceren en vermarkten van producten en diensten is het terrein New Business Development.

De New Business Development diensten van No Non Sales zijn er op gericht om ervoor te zorgen dat ondernemers weten op welke wijze nieuwe opdrachten bij bestaande en nieuwe klanten gegenereerd kunnen worden. Ook leert een organisatie hoe ze haar middelen hiervoor het meest optimaal in kan zetten. Kernwoorden hierbij zijn:

  • professionalisering
  • structuur
  • resultaat verhogend
  • risico vermijdend
  • zelfstandig werken
  • repeterend succes