De Kabath

Al meer dan 20 jaar is De Kabath vastgoedbescherming bv een integere en betrouwbare partner voor vastgoedeigenaren die tijdelijke oplossingen zoeken voor hun leegstandsprobleem.

De inzet van No Non Sales bij De Kabath betrof het samenstellen van een propositie door middel van de KVB-methodiek, het adviseren van het management ten behoeve het commerciële beleid en commerciële aansturing en het trainen en coachen van de consultants. Dit werd geborgd in een sales-infrastructuur die het eenvoudig mogelijk maakte zelfstandig de kennis uit te voeren.

''Toeval bestaat niet. Wij hebben de trainer van No Non Sales leren kennen tijdens een ontbijtsessie en wij waren direct gegrepen door zijn directe manier van communiceren en de diepgaande vragen die hij stelde. De vervolgafspraken gaven blijk van een stevige kijk op business development en goed inzicht in de problematiek waar onze mensen mee kampen. Gedurende de periode dat hij onze commerciële medewerkers heeft getraind en begeleid is ons opgevallen dat hij, behalve over een gezonde dosis humor, over verreikende kennis beschikt. Met een kwinkslag en persoonlijke aandacht wist hijbij alle medewerkers de juiste snaar te raken om het commerciële traject te verbeteren en te versnellen. Doortastend maar ook met kracht weet hij de boodschap over te brengen. No Non Sales brengt gestructureerd beweging in het commerciële proces.''

Rijn Plateel, directeur