Ben ik (nog) op de goede weg?

We zien dat veel bedrijven, groot en klein, moeite hebben hun product of dienst aan de man te brengen. Bedrijven die al meerdere jaren actief zijn, zijn onvoldoende in staat afzetmarkt te vinden Ook neemt het aantal zelfstandige professionals neemt toe. Terwijl  de afzetmarkt slinkt.
Kortom, de grootte van de vijver blijft hetzelfde, alleen het aantal visjes is minder. De vraag is dan ook: is het aas aan mijn haakje van de juiste kwaliteit en ben ik in staat dit, indien nodig, dit te veranderen?

Mijn advies is om hier een uur bij stil te staan en op basis van 10 punten de haalbaarheid van jouw business model  door middel van een verkort business plan onder de loep te nemen. Het is zaak alle punten te behandelen. Trek hier maximaal een uur voor uit, want in die tijd zou je de niet té gedetailleerde antwoorden paraat moeten hebben.
 

1. Welk probleem lossen we op met ons product of dienst?
Het wordt duidelijk of jouw product of dienst (nog) voldoet aan een vraag in de markt. En kom je los van je eigen denkpatroon. Immers, je bent zelf meestal overtuigd van de waarde en het nut van jouw aanbod. Is deze overtuiging wel reëel?

2. Focus klantengroep
Voor wie is je product of dienst het meest geschikt? Hoe kan je je daar het beste op focussen? Wat is daarvoor nodig?

3. Wat is onze propositie?
Waar voeg je waarde toe, wat zijn de voordelen van je product/dienst en waar blijkt dat uit? Hoe sluit dit aan cq hoe moet dit aansluiten bij jouw focus klanten? Heb je in je propositie iets unieks, iets dat niet gedupliceerd kan worden door anderen?

4. Onze oplossing
Wat biedt je feitelijk aan. Uit welke onderdelen bestaat dit en wat kost het?

5. De verkoopkanalen
Op welke wijze verkoop je je product of dienst? Via een direct- of indirect model? Of wellicht beiden? Of via Internet of een winkel?

6. Inkomsten
Welke verkoopdoelstellingen heb je? En welke bijdrage worden hieraan door je verkoopkanalen geleverd? Idem door directe verkoop? Zet dit af  voor de komende drie jaren. Waarop is dit gebaseerd?

7. Kosten
Welke kosten heb je en zal je gaan maken om de inkomsten te realiseren. Dient er geld te worden aangetrokken of zijn er voldoende reserves? Wat zijn hiervan de risico´s?

8. KPI’s
Welke Key Performance Indicators worden er gesteld? Welke te meten doelstellingen wil je op welk moment gerealiseerd hebben. Dit op basis van de te verwachten inkosten en kosten. Is dit reëel en haalbaar?

9. Plan B
Welk alternatief plan heb je als de KPI´s niet of onvoldoende gerealiseerd worden? Ben je in staat het business model te wijzigen of aan te passen?
Kijk ook naar de cultuur van je bedrijf en naar jouw eigen energie en motivatie om deze verandering(en) in gang te zetten

10. Opnieuw
Start voor Plan B bij punt 1 en werk deze af t/m 8. 

De antwoorden op deze punten zullen je een idee geven over de haalbaarheid van jouw business of dat die punten die verdere aandacht verdienen om te komen tot een succes. Dit is per situatie verschillend.